Snökedjor

ATV Tech snökedjor är riktiga proffskedjor med hög kvalitet för användning på ATV och UTV. Med 6mm U-pigg ger de ordentligt med grepp på is och snö. Snökedjorna finns i två modeller, standard och mönster kedja. Mönsterkedjan maximerar anläggningen av kedjan och piggar mot marken och är att föredra vid professionell användning.

ATV Tech snökedjor är riktiga proffskedjor med hög kvalitet för användning på ATV och UTV. Med 6mm U-pigg ger de ordentligt med grepp på is och snö. Snökedjorna finns i två modeller, standard och mönster kedja. Mönsterkedjan maximerar anläggningen av kedjan och piggar mot marken och är att föredra vid professionell användning.